• nieuws van asa
 • nieuws van de diverse beurzen
 • asa weer hoofddistributeur Victron Energy
 • Product noviteiten
 • NMEA2000 systeem oplossingen
 • mooiere, duurzamere en functionelere jachten
 • powerelectronica
 • duurzame stroombronnen
 • electrische en hydraulische systemen
 • al meer dan 60 jaar uw powerpartner
 • groene energiebronnen
 • Robuust schakel- en installatiemateriaal
 • Maneuvering-Stabilization-Anchoring
 • ultramoderne systeemmonitoring
 • Groots assortiment
 • Side-Power PROportioneel
Facebook
Navigeer naar
Bekeken producten

Welk effect heeft een stabilisitatiesysteem op het brandstofgebruik en de snelheid van uw schip?

Welk effect heeft een stabilisitatiesysteem op het brandstofgebruik en de snelheid van uw schip? Van oudsher hebben zowel vin- als gyro stabilisatoren invloed op de snelheid en het brandstofverbruik van uw schip. Enerzijds door het toegevoegde gewicht en anderzijds door de extra weerstand van de vinnen. In dit artikel belichten we de verschillende kenmerken van moderne vinstabilisatoren. 

Ook geven we antwoord op de onderstaande vraag:
Is het mogelijk om de weerstand en het verbruik zodanig te beïnvloeden dat we het kunnen minimaliseren of misschien zelfs kunnen wegnemen.

Wind- en wrijvingskracht
De hoeveelheid energie die moet worden aangewend om een ​​vaartuig te verplaatsen, hangt af van de weerstand die uw schip heeft onder en boven water. Het toevoegen van gewicht en het vergroten van het natte oppervlak heeft invloed op de topsnelheid en het brandstofverbruik van uw schip.

Voor jachtbouwers en designers betekende, in het verleden, het kiezen van een stabilisatie systeem het maken van lastige keuzes.
Hoeveel stabilisatiekracht kan er worden bereikt voordat de impact op de snelheid en het verbruik onaanvaardbaar wordt? Voor die jachten, waar de stabilisatiekracht tijdens het varen het belangrijkst is, zijn de op vinnen gebaseerde systemen traditioneel de beste optie, aangezien gyrosystemen minder effectief zijn bij hogere snelheden. Bij een gyro-gebaseerd stabilisatiesysteem is de stabilisatiekracht een vast getal. Met vinnen neemt de stabilisatiekracht toe met een factor twee bij versnelling. Ook biedt het systeem een constante stabilisatiekracht als het schip vaart.

Wanneer de techniek van het gyrosysteem de maximale uitslag heeft bereikt, zal het gyrosysteem geen energie meer produceren. Dit totdat het schip weer in de andere richting draait. Dit is een van de belangrijkste redenen voor een jachteigenaar, die de voorkeur geeft aan stabilisatie juist tijdens het varen, om te kiezen voor Vector-Fin systeem.

Daarnaast is er het voordeel van stabilisatie wanneer u met uw jacht voor anker ligt. Dit is de afgelopen jaren een groot voordeel en een belangrijk verkoopargument gebleken. De oudere, traditioneel geïnstalleerde, vinnen zouden te klein zijn om voldoende stabilisatiekracht te bieden bij het stil liggen voor anker. Destijds is de keuze gemaakt voor een kleiner systeem vanuit het oogpunt snelheid en het brandstof verbruik. Daarom hebben veel jachten met oudere systemen niet genoeg stabilisatiekracht.

Brandstof stijging
De totale kosten van een brandstofstijging van 10%  op de totale levensduur van een schip kunnen behoorlijk oplopen. Voor een plezier- of een Mega jacht, dat niet het hele seizoen in de vaart is, kan een privé eigenaar de investering van een stabilisatie systeem voor lief nemen, dit terwijl het voor commerciële rederij juist economisch niet verantwoord is om extra kosten te maken. Hierdoor zien veel commerciële rederijen af van een stabilisatiesysteem, terwijl juist dit de schepen zijn die het meest kunnen profiteren van het systeem.

Kan de wrijvingskracht van vinstabilisatoren worden geminimaliseerd?
Een van de problemen met traditionele platte vinnen is dat op de meeste V-vormige rompen de krachtvector die wordt uitgeoefend om te stabiliseren, te dicht bij het horizontale vlak ligt. Dit betekent in de praktijk dat veel van de toegepaste energie verloren gaat bij een zijwaartse druk op de romp en het "slaan" van een golf. Hierdoor zal de kans op zeeziekte niet effectief genoeg worden beïnvloed.

De uitvinding van de gebogen VectorVins wordt doorkenners een revolutie genoemd. Deze eenvoudige maar zeer effectieve oplossing elimineert veel van de traditionele afwegingen die en jachtbouwers en - ontwerpers in het verleden moesten accepteren. Het revolutionaire nieuwe vinprofiel maakt veel efficiënter gebruik van de toegepaste energie dan traditionele "platte" vinnen.

Vectorvin innovatie (Foil Lift)
Door het gebruik van opstaande winglets wat u ook bij moderne vliegtuigen ziet bereikt het systeem een veel effectievere stabilisatie en worden de ongewenste bijwerkingen zoals gieren en zwaaien aanzienlijk verminderd. Door de verbetering van de krachtvectoren is het mogelijk om met de nieuwe kleinere vinnen dezelfde stabilisatiekracht te bereiken en wordt de wrijving met het natte oppervlak aanzienlijk verkleind.

Een ander belangrijk effect van de gebogen vinnen is dat ze lift creëren, oftewel "Foil" Hierdoor wordt de weerstand van de romp verminderd. Er zijn voorbeelden van snelvarende jachten die door deze extra lift de weerstand van de vinnen volledig hebben gecompenseerd met als eindresultaat dat de topsnelheid juist is verhoogd! De hydrodynamische lift die door de vinnen wordt gegenereerd, is evenredig met de snelheid door het water. Door de verhoging van de romp snelheid van bv. 17 knopen naar 24 knopen zal de lift van het schip verdubbelen.

De VectorVins kunnen, in vergelijk met platte vinnen, tot 30 procent efficiënter zijn tijdens het varen in onrustig water en zelfs tot 50 procent efficiënter wanneer u met uw schip voor anker ligt. Ongewenste bijwerkingen, zoals slingeren en gieren, kunnen wel tot 55 procent worden verminderd.

Bij traditionele platte vinnen heeft u te maken met een snelheidsreductie tot 10 % als gevolg van de weerstand onderwater. Het brandstofverbruik zal ook een overeenkomstige stijging laten zien. Met Vector-Fins,  optimaal geïnstalleerd, heeft u hoogstwaarschijnlijk vrijwel geen extra brandstof kosten.

Het effect van de geavanceerde Vector-Fins t.o.v. platte vinnen kunnen per schip variëren. Dit is afhankelijk van diverse factoren zoals bv. de romp vorm, de snelheid en ook de plaatsing van de vinnen.

Welke invloed hebben stabilisatoren op de rompsnelheid en het brandstofverbruik?
De eigenaren van jachten zonder stabilisatiesysteem zullen vaak de snelheid en hun koers aanpassen aan de weersomstandigheden en de golf condities. Het golfpatroon bepaald welk tempo kan worden aangehouden met behoud van het comfort aan boord. In de praktijk betekent dit een hoger brandstofverbruik door een hogere kruissnelheid en een langere route. (omweg) Dankzij stabilisatoren worden de grenzen van een comfortabele vaartocht enorm uitgebreid. U vaart een kortere route met daardoor een lager verbruik, ook op volle zee.

Sommige watersporters besluiten om van hun bestemming af te wijken om wegrollen en ongemak voor de passagiers en voor zichzelf te voorkomen. Niet altijd de kortste route op zee nemen is in feite een alternatieve oplossing voor het rolprobleem.

Soms kan een grote omweg de veiligheid en het comfort aan boord verbeteren, maar juist dit zigzag patroon zou een aanzienlijk deel van extra zeemijlen aan de reis kunnen toevoegen, wat uiteindelijk van invloed is op het brandstofverbruik. De meeste jachteigenaren hebben dit waarschijnlijk ooit gedaan: met de boeg schuin in de golven of juist met de golven van achter op de spiegel.

Met een Vector-Fins stabilisatiesysteem aan boord kunt u veelal de directe koers naar uw eind- bestemming volgen, hierdoor bespaart u brandstof en tijd. Jachteigenaren geven er de voorkeur aan om rechtstreeks naar hun bestemming te navigeren.

Daarom is de beste keuze een systeem waarmee u het comfort aan boord verbeterd en nog belangrijker: de veiligheid vergroot. Uiteindelijk draait het allemaal om veiligheid, comfort en het hebben een plezierige vaartocht, ook in onrustig water.    

Deel deze pagina: