Philippi TCM 4V

De eenvoudig te bedienen en goed afleesbare digitale tankmonitor TCM geeft een duidelijk overzicht van het tankniveau van alle tanks aan boord (max.4), zoals bijv.water,diesel en vuilwatertanks. De meting gebeurt via de vlotters TWG/TGT, via de doorstroomzender DFS of via de hoogfrequent gevers UTV of UTA. Standaard gevers met een weerstand van 240-33 ohm, 10-180 ohm of 0-90 ohm kunnen ook worden gebruikt. Gevers met een uitgangssignaal van 4-20mA kunnen evtentueel ook worden gebruikt, maar dan dient het display hardwarematig worden aangepast. De tanksoort symbolen kunnen via de set-up worden ingesteld. De tankgrootten van de verschillende tanks kunnen in het display worden opgeslagen zodat de gemeten waarden i.p.v. in % ook in liters kunnen worden omgerekend en getoond. Deze opgave kan door de beperkte nauwkeurigheid van de tankgevers niet exact tot op de liter exact zijn. Een alarmfunctie bewaakt de tankniveaus en geeft bij het overschrijden van een instelbare onder of boven waarde een akoestisch alarm (instelbaar). In plaats van vier tanks kunnen er ook drie tanks gemeten worden samen met de voltage meting van service-accu en start-accu. Daalt de spanning onder de 11/22V of stijgt de spanning boven de 15/30V dan wordt dit door een waarschuwings symbool getoond.Indien er gekozen wordt om de tanks te bemeten met UTV gevers, hoeft er enkel een keuze te worden gemaakt tussen de UTV400 voor tanks TOT 400mm diepte en/of de UTV800 voor tanks TOT 800mm diepte. In de set-up van de TCM kan dan de exacte diepte van de tank worden ingegeven voor een correcte meting.