Ultrasoon UTN 10 - 180 ohm voor VDO(alleen 12V)

UTN ultrasone tankgevers speciaal voor VDO meters. Contactloze meting van vloeistoffen in een tank kan via ultrasone technologie. Er zijn dan geen bewegende delen in de tank die kapot kunnen gaan of vies worden. De sensor zendt een akoestisch signaal loodrecht op het vloeistof oppervlak en meet de tijd tussen zenden en ontvangen. Veranderingen in het vloeistofniveau door bewegingen worden afgevlakt door continu te meten en te berekenen. De sensor kan vanaf 5cm tot 80cm diepte meten. Uitgangssignaal 10-180 ohm.(alleen 12V). De sensoren zijn geschikt voor schoonwater, vuilwater en diesel.Niet voor benzine.