Victron Battery Protection

Voorkom te diep ontladen van uw accu. Schakel belasting af voordat uw accu de motor niet meer kan starten. De programmeerbare accu bewaker van Victron Energy schakelt niet essentiële belastingen af voordat de accu geheel ontladen is (goed voor de levensduur van uw accu) of zelfs veel eerder, zodat u de motor nog kunt starten. De BatteryProtect detecteert automatisch de spanning van het systeem en past de in- en afschakel niveaus daar op aan. De gewenste afschakel en inschakel spanningen kunnen ingesteld worden met jumpers. Zie de handleiding voor meer details. Om schade aan gevoelige apparatuur vanwege overspanning te voorkomen wordt de belasting afgeschakeld wanneer de spanning hoger wordt dan 16 V of 32 V. De belasting wordt vonkvrij geschakeld met MOS-FET halfgeleiders. Het alarm wordt geactiveerd nadat de accuspanning 15 seconden lager is geweest dan het ingestelde afschakel niveau. Starten van de motor zal het alarm dus niet activeren. De alarm uitgang is een open collector naar de min van de voeding, max. stroom 500 mA. Op de alarm uitgang wordt meestal een zoemer en/of een waarschuwingslampje aangesloten. De belasting wordt pas 1 minuut nadat het alarm is geactiveerd afgeschakeld. De belasting wordt niet afgeschakeld indien de spanning binnen die periode weer stijgt tot boven het alarm niveau.