Accu naar accu laders

Sterling accu naar accu digitale lader. De beste manier om een accu te laden is met een 4 traps laadkarakteristiek. Een conventionele dynamo heeft deze karakteristiek niet. Door deze lader tussen de plus van de startaccu en de plus van de lichtaccu plaatsen zal de lichtaccu geladen worden met een 4 traps laadkarakteristiek. Dit laadsysteem zorgt ervoor dat de startaccu altijd het eerst geladen wordt en dan pas de lichtaccu. Door de startaccu op 13V te houden blijft de dynamo laden. De lader maakt van deze spanning 14,8V en laadt daarmee de lichtaccu’s snel op. Een andere toepassing waarvoor deze lader gebruikt kan worden, is het laden van een 24V accubank vanuit een 12V accubank. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een 24V boegschroef in een 12V schip. Geen gedoe meer met ingewikkelde serie-parallel schakelingen, dus minder storingsgevoelig.Voordelen van dit systeem:-zeer snel te installeren -de startaccu heeft de prioriteit -de startaccu en lichtaccu blijven gescheiden -te voorzien van remote control -geen inbreuk op de bestaande motorbekabeling-geen spanningsverhoging op het motor management systeem