Victron Transfer Switches

Omschakelen tussen twee 230V spanningsbronnen, zoals walstroom, generator of omvormer.