Laadstroomverdelers

Met een scheidingsdiode, FET laadstroomverdeler of scheidingsrelais kunnen de startaccu, boordaccu en boegschroefaccu onafhankelijk van elkaargeladen worden, zonder dat er overheveling van de stroom tussen de accubanken plaatsvindt.