Scheidingsdiodes

Met een scheidingsdiode kunnen de startaccu, boordaccu en boegschroefaccu onafhankelijk van elkaar geladen worden, zonder dat er overheveling van de stroom tussen de accubanken plaatsvindt.